Deze tekst beschrijft het Privacy Beleid waaraan alle bezoekers van de website van Serendea ("Serendea") zijn gebonden. Serendea behoudt zich het recht voor dit Privacy Beleid te wijzigen of uit te breiden zonder voorafgaande kennisgeving.

Dit Privacy Beleid is alleen van toepassing op de website van Serendea. Websites van derden waarnaar links op onze site verwijzen vallen niet onder dit Privacy Beleid. Serendea is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites van derden en het plaatsen van de links houdt geen impliciete goedkeuring in van de inhoud.

Op de website wordt informatie ter beschikking gesteld met betrekking tot de diensten en producten die door Serendea worden aangeboden. Serendea behoudt zich het recht voor deze informatie te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Serendea noch betrokken derden kunnen garanderen dat de informatie volledig, betrouwbaar, nauwkeurig, correct en up-to-date is.

De website bevat publieke en private delen. Toegang tot de private delen kan verkregen worden door middel van gebruikersnamen en paswoorden. Serendea kan deze toegang steeds weigeren of aanpassen. Om toegang te krijgen tot de private delen zal de bezoeker mogelijk persoonlijke gegevens (naam, adres, e-mail,...) moeten verstrekken. Serendea eerbiedigt de privacy van de persoonlijke gegevens en zorgt ervoor dat deze worden beschermd. De persoonlijke gegevens worden niet verstrekt aan derden. Een aanvraag tot wijziging van de persoonlijke gegevens zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

Serendea kan automatisch anonieme gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard (IP adres, besturingssysteem, soort browser, cookies...) bij een bezoek aan de website. Deze gegevens kunnen door Serendea worden gebruikt om de functionaliteit en de inhoud van de website te evalueren en aan te passen.

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op je computer worden geplaatst. Hiermee kunnen we de website afstemmen op je eigen voorkeuren en wensen. Met de browser waarmee je onze website bezoekt kan je deze cookies blokkeren of verwijderen indien je dit wenst (zie de help-functie van je browser).

De inhoud en de layout van de webpagina's zijn intellectuele eigendom en mogen niet zonder voorafgaande goedkeuring van Serendea worden gereproduceerd. Het leggen van links naar de website is toegestaan als deze verwijzen naar de homepagina. Andere links mogen niet worden gelegd zonder voorafgaande toestemming van Serendea. Voor vragen of opmerkingen in verband met dit Privacy Beleid kan je ons contacteren

GDPR Wenst u een export van de door u verstrekte opgeslagen gegevens of wenst u dat we deze voor u verwijderen? Stuur ons dan een mail via het contactformulier met de aanvraag. Gelieve correcte gegevens te verschaffen. Een verificatie zal door ons nadien uitgevoerd worden.

Laatse aanpassing: 10/05/2019

    GDPR: Door bovenstaand vakje aan te vinken (verplicht om te kunnen verzenden) begrijp ik dat dit formulier mijn email adres en ander vrijwillig opgegeven data naar het e-mailadres van Serendea doorstuurt zodat men met mij contact kan opnemen. Deze site bewaard bovenstaande gegevens niet.
    Voor meer informatie gelieve onze algemene voorwaarden na te lezen.

    To prevent spam, this site is protected by the Google reCAPTCHA tool. The Google Terms of Service and Google Privacy Policies apply.